Среда, 2020-07-15, 20:57 | RSS | Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход
Кошториси


Ресурси будови
Меню
Форма входа
Категории раздела
Новини [24]
Цікаві нововведення [5]
Економічний аналіз [4]
Обзор [2]
Статті [12]
Будівництво [6]
Поиск
Друзья сайта
 • шаблоны рамок для Word форматом А4
 • Цікаве
  Главы и затраты, включаемые в сводный сметный расчет
  Договорная цена
  Затраты на зимнее удорожание
  Затраты по Главе 8. Временные здания и сооружения
  Мебель из ротанга для дачи
  Сводный сметный расчет стоимости строительства
  Порядок составления объектных смет ОС
  Порядок учета стоимости оборудования в составе инвесторской документации
  Затраты по сборке и размещению немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря
  Локальная смета на приобретение оборудования (типовая форма № 5)
  Статистика

  Метрика
  Поиск

  7.1. Ресурси будови (об’єктів, локальних кошторисів, позицій, що виділені)

  Зміни ресурсів, виконані в даному режимі редагування, автоматично розносяться програмою у склад ресурсів відповідних позицій локальних кошторисів будови.
  Операції з редагування можуть провадитись користувачем як для групи виділених ресурсів, так і для одного ресурсу. Ресурси, що редагувались, зафарбовуються у синій колір. Результати кількісних і вартісних змін відтворюються у правій графі екрана "Пропонована зміна фактичної витрати (кількість/вартість)".

  Для виділеної групи з декількох різних ресурсів доступні такі функції редагування:
  - видалення позицій ресурсу (факт видалення фіксується установленням значення кількості в нуль);
  - заміна ресурсу (всі виділені ресурси замінюються на один ресурс; при цьому може бути задано від-мінний від 1,00 коефіцієнт до витрати ресурсу, що замінюють; новий ресурс може бути задано пошуковим образом, вибрано з НДІ або з поточного списку ресурсів;
  - зміна витрати множенням на коефіцієнт К;
  - відмова від усіх змін для ресурсу (відбувається анулювання змін, запропонованих у поточному сеансі редагування);
  - зняти виділення ресурсів (зняття виділення фіксується відновленням кольорів відображення виділених раніше ресурсів).

  Для конкретного ресурсу може бути указана (виділена) область його редагування - об’єкти, локальні кошториси, позиції кошторисів. При цьому доступні наступні функції:
  - зміна витрати з виходом на задану витрату Р (розподіл заданої кількості ресурсу Р серед виділених позицій відбувається програмно пропорційно витратам даного ресурсу в позиціях по графі "Фактичні витрати"; серед виділених позицій не повинно бути такої, у якої фактичні витрати
  дорівнюють нулю). Даний режим редагування може бути корисним при складанні Звіту за формою М-29.
  - зміна витрати множенням на коефіцієнт К;
  - видалення позицій ресурсу (факт видалення фіксується установленням значення кількості в нуль);
  - заміна ресурсу (для всіх виділених позицій відбувається заміна на інший ресурс; при цьому може бути задано відмінний від 1,00 коефіцієнт до витрати ресурсу, що замінюють; новий ресурс може бути задано пошуковим образом, вибрано з НДІ або з поточного списку. Цим пунктом меню можна скористатись і для виконання глобальної заміни ресурсу.
  - відмова від усіх змін для ресурсу (відбувається анулювання змін, виконаних у поточному сеансі редагування).
  При виході з режиму редагування ресурсів з’являється запит на виконання заявлених змін у ресурсах. Підтвердження виконання запускає реалізацію цих змін і фіксує закінчення сеансу екранного редагування.

  Якщо у складі позицій, які редагуються, були такі, що утворені трансляцією фрагментів, то при виконанні екранного редагування автоматично видаляються відповідні цим позиціям заголовки фрагментів (нагадаємо, що при спробі звичайного редагування подібних рядків слідує запит на анулювання рядків-заголовків фрагментів і користувач повинен виконати це самостійно).

  Для позицій типу "ресурс" заміна його на інший ресурс призводить до появи на екрані локального кошторису нового ресурсу та утворенню пари ресурсів, пов’язаних між собою. У підсистемі "Підрядник" у вихідному документі (Акті виконаних робіт) відображається тільки той з них, який відповідає способу розрахунку Акта (за нормою або за фактом): при розрахунку "за нормою" відображається вихідний рядок-ресурс, при розрахунку "за фактом" відображається новий рядок-ресурс. При переході на новий період залишок враховується за вихідною позицією - незалежно від способу розрахунку Акта.
  Обнулення виконаного обсягу для такої позиції типу "ресурс", що замінена іншим ресурсом, (наприклад, завдання нулем відсотка виконання) призводить і до анулювання нового ресурсу, який замінив заданий у кошторисі.

  Ціна для кількості ресурсу на все будівництво редагується, як і в попередніх редакціях, тільки в пункті меню "Ціни ресурсів будови", а от ціна ресурсу для окремих виділених об'єктів, локальних кошторисів, групи позицій локальних кошторисів може бути відредагована в пунктах меню "Ресурси об’єктаов (локальних кошторисів, позицій)". При цьому уведення нової ціни ресурсу для виділених позицій відповідає створенню нового варіанта ціни (і, відповідно, нової позиції ресурсу у Відомості ресурсів). Якщо для такого ресурсу ціна була визначена раніше як середньозважена, то відповідний розрахунок середньовзваженості анулюється.

  1. Ресурси будови (об’єктів, локальних кошторисів, позицій, що виділені)
  2. Як задати єдину ціну ресурсу для окремих об’єктів, локальних кошторисів, групи позицій


  Частина 1. Починаємо працювати з програмним комплексом
  Частина 2. Нормативно-довідкова інформація (НДІ)
  Частина 3. Уточнення цін і способу поставки ресурсів
  Частина 4. Складання Зведеного кошторисного розрахунку і Договірної ціни
  Частина 5. Облік виконаних робіт
  Частина 6. Сервісні функції
  Частина 7. Ресурси будови
  © Pa4o's 2009-2020